โปรโมชั่นพิเศษ

โปรโมชั่น ฮอลิเดย์ รับโบนัส 5%
เงื่อนไขการรับโบนัสจาก โปรโมชั่น casahot98
สมาชิกทุกท่าน เติมเงินในช่วงเวลาตั้งแต่  เวลา 01.00 น. ของเช้าหวัดหยุด ไปจนถึง เวลา 00.00 น. ของวันหยุด จะได้รับโบนัส 5% สูงสุดไม่เกิน 500 บาท
ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างที่ 1. ฝากเงินเข้ามา 1,000 บาท ได้รับโบนัส   5% = 50 บาท รวมยอดเงินเป็น 1,050 บาท
ตัวอย่างที่ 2. ฝากเงินเข้ามา 5,000 บาท ได้รับโบนัส   5% = 250 บาท รวมยอดเงินเป็น 5,250 บาท
ตัวอย่างที่ 3. ฝากเงินเข้ามา 10,000 บาท ได้รับโบนัส 5% = 500 บาท รวมยอดเงินเป็น 10,500 บาท (รับโบนัสสูงสุดไม่เกิน 500 บาท)

***โปรโมชั่นนี้จะมีผลในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น กรุณาติดตามประกาศแจ้งเตือนโปรโมชั่นทางไลน์ด้วยนะคะ

*** อ้างอิงเวลาจากสลิปเป็นหลัก
*** หมายเหตุ จะต้องมี ยอด turnover 1 เท่า จึงจะทำการถอนเงินได้ทั้งเงินต้นและโบนัส เช่นฝาก 5,000 บาท รับโบนัส 5% รวมยอดงิน 5,250 บาท จะต้องทำ turnover ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 5,250 บาท โดยที่ไม่นับยอดเสมอที่ไม่ได้และไม่เสีย
*** หมายเหตุ กรณีลูกค้าฝากเงิน 10,000 บาทขึ้นไป จะต้องมียอด turnover 2 เท่า  จึงจะทำการถอนเงินได้ทั้งเงินต้นและโบนัส เช่นฝาก 5,000 บาท รับโบนัส 5% รวมยอดงิน 5,250 บาท จะต้องทำ turnover ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 10,500 บาท โดยที่ไม่นับยอดเสมอที่ไม่ได้และไม่เสีย

** สงวนสิทธ์คุณลูกค้าเลือกโปรโมชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น *