โปรโมชั่นนาทีทอง

โปรโมชั่น นาทีทอง รับโบนัส 3%

เงื่อนไขการรับโบนัสจาก โปรโมชั่น CASAHOT98
สมาชิกทุกท่าน เติมเงินในช่วงเวลา 16.00 – 18.00 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ จะได้รับโบนัส 3% สูงสุดไม่เกิน 600 บาท

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างที่ 1. ฝากเงินเข้ามา 1,000 บาท ได้รับโบนัส   3% = 30 บาท รวมยอดเงินเป็น 1,030 บาท
ตัวอย่างที่ 2. ฝากเงินเข้ามา 10,000 บาท ได้รับโบนัส   3% = 300 บาท รวมยอดเงินเป็น 5,300 บาท
ตัวอย่างที่ 3. ฝากเงินเข้ามา 20,000 บาท ได้รับโบนัส 3% = 600 บาท รวมยอดเงินเป็น 20,600 บาท (รับโบนัสสูงสุดไม่เกิน 600 บาท)

*** อ้างอิงเวลาจากสลิปเป็นหลัก
*** หมายเหตุ จะต้องมี ยอด turnover 1 เท่า จึงจะทำการถอนเงินได้ทั้งเงินต้นและโบนัส เช่นฝาก 5,000 บาท รับโบนัส 3% รวมยอดงิน 5,150 บาท จะต้องทำ turnover ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 5,150 บาท โดยที่ไม่นับยอดเสมอที่ไม่ได้และไม่เสีย

** สงวนสิทธ์คุณลูกค้าเลือกโปรโมชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น *