เปิดประวัติ หลวงปู่ถนอม จันทวโร วัดขามเตี้ยใหญ่ จ.นครพนม

14/06/2019 Admin

เปิดประวัติ หลวงปู่ถนอม จันทวโร วัดขามเตี้ยใหญ่ จ.นครพนม

หลวงปู่ถนอม จันทวโร (พระครูสิริ โพธาภิวัฒน์) อายุ 78 ปี พรรษาที่ 58 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี ปัจจุบันอยู่ที่วัดขามเตี้ยใหญ่ บ้านขามเตี้ยใหญ่ ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

สถานะเดิม

ชื่อ นายถนอม นนทศรี เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2488 ปีมะโรง โยมบิดาชื่อ นายนวน นนทศรี โยมมารดาชื่อ นางปรียา นนทศรี ท่านเป็นบุตรลำดับที่ 3 มีพี่น้องร่วมมารดา 12 คน คือ1.นายบุญน้อม นนทศรี 2.นางบุญล้อม นนทศรี (เสียชีวิตแล้ว) 3.นายถนอม นนทศรี 4.นายหนู นนทศรี 5.นายนาค นนทศรี 6.นายสมอาด นนทศรี (เสียชีวิตแล้ว) 7.นางสุภาพ นนทศรี (เสียชีวิตแล้ว) 8.นายประสาท นนทศรี (เสียชีวิตแล้ว) 9.นายนิวาท นนทศรี 10.นางเคลือวัลย์ นนทศรี 11.นายบัลลังค์ นนทศรี (เสียชีวิตแล้ว) 12.นางลำดวน นนทศรี เกิดที่บ้านขามเตี้ยใหญ่ ต.นาขมิ้น อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

บรรพชาสามเณร

เมื่อปี พ.ศ. 2501 (อายุ 18 ปี) ที่ วัดโพธิ์ศรี บ้านขามเตี้ย ต.นาขมิ้น อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อปี พ.ศ. 2503 โดยมีพระอุปัชฌาย์ คือ พระครูสันธาน พนมเขต (หลวงปู่สนธิ์ ท่าดอกแก้ว) มีพระกรรมวาจาจารย์ คือ พระครูโสตถิ ธรรมคุณ (หลวงพ่ออุทา ท่าจำปา) มีพระอนุสาวนาจารย์ คือ หลวงปู่ที วัดท่าดอกแก้ว หลังจากบรรพชาแล้ว ได้กราบลาพระอาจารย์กลับมาศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดบ้านเกิด และจบนักธรรมเอกในสามปีแรกที่บวช ในขณะเดียวกันก็ได้ศึกษาอักษรธรรม บาลี และฝึกกัมมัฏฐาน ควบคู่ไปด้วย หลวงปู่ถนอมท่านเป็นศิษย์ในหลวงปู่สนธิ์ ท่าดอกแก้ว โดยท่านเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ท่านจะแวะเวียนไปมาหาหลวงปู่สนธิ์ ผู้เป็นอาจารย์อย่างสม่ำเสมอ ท่านได้ศึกษาหาความรู้ ร่ำเรียนสรรพวิชา พระเวทมนต์คาถาต่างๆ กับพระอาจารย์อย่างเจนจบเป็นเวลาประมาณ 7 ปี

สมัยที่ท่านออกธุดงค์จากฝั่งไทยไปฝั่งลาวเริ่มต้นจากทางภาคเหนือของลาว ท่านได้พำนักที่วัดพระบาทแอวขัน มีโอกาสได้ศึกษาคัมภีร์มูลกันจายน์ ตัวอักษรธรรรม อักษรขอม ไทย ลาว อีกทั้งพระเวทมนต์คาถาต่างๆ และฝึกกัมมัฏฐานกับหลวงปู่เพ็ง แห่งวัดพระบาทแอวขัน และยังได้พบกับพระอาจารย์สายวิปัสนา กัมมัฏฐานหลวงปู่มั่น อีกหลายรูป ได้ศึกษาธรรมและฝึกปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน จากพระอาจารย์ฝั้น พระอาจารย์วัน พระอาจารย์จวน และอีกหลายรูปเป็นต้น

เปิดประวัติ หลวงปู่ถนอม จันทวโร วัดขามเตี้ยใหญ่ จ.นครพนม
หลวงปู่เล่าให้ฟังว่า ตอนที่ท่านไปนั่งบำเพ็ญภาวนาที่ภูเขาควาย ได้นั่งกัมมัฏฐานที่ถ้ำยักษ์ ท่านได้รับคัมภีร์ใบลานมาอย่างอัศจรรย์เหนือธรรมชาติถึงสองเล่ม ท่านบอกว่า เป็นคัมภีร์พระเวทมนต์คาถา อักขระยันต์ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่กับท่าน

ท่านยังเล่าอีกว่าเคยเข้าไปกราบศึกษาธรรมกับหลวงปู่ฝั้นระยะหนึ่ง หลังจากกราบลาหลวงปู่ฝั้น ท่านได้มอบพระบูชารูปเหมือนท่านให้กับหลวงปู่ถนอม ซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่ที่วัด ซึ่งยังมีอีกมากมายหลายเหตุการณ์ผู้เขียนไม่สามารถบรรยายได้หมด หลวงปู่ท่านได้จาริกธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆทางฝั่งลาว แต่จะกลับมาจำพรรษาที่วัดเพื่อสงเคราะห์โปรดญาติโยมชาวบ้านบ้าง หลังออกพรรษาท่านก็จาริกธุดงค์เรื่อยมา จนถึงปี 2538 จึงเริ่มหยุดออกธุดงค์ ณ ปัจจุบันหลวงปู่ท่านอยู่ที่วัดขามเตี้ยใหญ่

ซึ่งในขณะนี้เอง หลวงปู่ประไพ อัคคธัมโม ท่านได้แวะเวียนมาแลก เปลี่ยนกัมมัฏฐานอยู่ประจำ ซึ่งหลวงปู่ประไพท่านเป็นศิษย์ต้นหลวงพ่อผาง สายพระป่า ผู้ปฏิบัติตนเรียบง่ายอีกองค์ที่ชาวโพนสวรรค์และลูกศิษย์ใกล้ไกลให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก วัดนี้ท่านมาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 แม้จะไม่ค่อยได้ออกธุดงค์แล้ว แต่ท่านก็ยังคงศึกษาธรรมปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน มาโดยตลอด

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีเมื่อ ปี พ.ศ. 2505 เป็นเจ้าคณะตำบลนาขมิ้น ปี พ.ศ. 2511 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ประจำตำบลนาขมิ้น อ.ท่าอุเทน (ปัจจุบันเป็น อ.โพนสวรรค์) เมื่อปี พ.ศ. 2521 และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะ อ.โพนสวรรค์ ปี พ.ศ. 2538 ลำดับสมณศักดิ์  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เมื่อปี พ.ศ. 2529 ในราชทินนามที่ พระครูสิริโพธาภิวัฒน์ และเป็นรองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก เมื่อปี พ.ศ. 2547

หลวงปู่ถนอม เป็นพระที่ยึดมั่นในศีลธรรม คอยอบรมลูกศิษย์ไม่ให้ประมาทในศีลในธรรม อยู่อย่างเรียบง่าย สมถะ ไม่ถือตัว เป็นที่เคารพศรัทธาของญาติโยมเป็นอย่างดี แม้จะบวชฝ่ายมหานิกาย แต่ท่านไม่เคยย่นย่อต่อการฝึกปฏิบัติภาวนาพระกัมมัฏฐาน เฉกเช่น ครูบาอาจารย์สายพระป่าฝ่ายธรรมยุติ เป็นพระสุปฏิปันโนที่กราบได้อย่างสนิทใจอีกรูปโอวาทธรรมหลวงปู่ถนอม สนทนาธรรมกับหลวงปู่ประไพ ไม่ว่าจะมหานิกาย หรือ ธรรมยุติ ศีล 227 ไม่ได้แตกต่างกันเลย อยู่ที่ตัวผู้ปฏิบัติเท่านั้น”

 

กุลชา กุลชา ผู้เรียบเรียง

 


เว็บเดิมพันออนไลน์ อันดับต้นๆของเมืองไทย แทงบอลออนไลน์ สมัครสมาชิกวันนี้รับโปรโมชั่นดีๆอีกเพียบ!!!
Add friend LINE ID : casahot
เพิ่มเพื่อน

 

 

Tags : , , , , , , ,
Leave Comment