วิลล่า คอนเฟิร์มทั้งทีมตกลงชะลอรับค่าจ้างบางส่วนยาว 4 เดือน

26/04/2020 Admin

วิลล่า คอนเฟิร์มทั้งทีมตกลงชะลอรับค่าจ้างบางส่วนยาว 4 เดือน

วิลล่า คอนเฟิร์มทั้งทีมตกลงชะลอรับค่าจ้างบางส่วนยาว 4 เดือน

Leave Comment