วัฒนธรรมประเพณีเผ่าไทพวนจากเชียงขวางสู่ประเทศไทย

27/05/2019 Admin

คำขวัญ
วัดทุ่งทะเลหญ้า ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

” บ้านหมี่ทุ่งฯน่าอยู่ ถิ่นภาษา ไทย-พวน
เลิศล้ำบุญประเพณีกำฟ้า ไหว้ขอพร พระเจ้าใหญ่ ปิยะธรรมนรสีห์ ปากแดง
ลือนาม ญาพ่อสนั่น-ญาแม่คำเผือ สัมปันโน
ล้ำค่า ฮีต 12 ครอง 14 “

“ฮีตสิบสอง” หมายถึง จารีตประเพณีประจำสิบสองเดือน ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ชาวไทยพวนจะได้มาร่วมชุมนุมและทำบุญในทุก ๆ เดือนของรอบปีและถือเป็นจรรยาของสังคม ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือม้างฮีตก็จะเป็นผู้ที่ผิดฮีตหรือผิดจารีตนั่นเอง
สำหรับประเพณีหลัก ๆ 12 เดือนตามฮีตสิบสองของชาวไทยพวนโบราณนั้นประกอบด้วย ดังนี้

บุญประเพณี ๑๒ เดือน ของชาวไทยพวน (บ้านวัดทุ่งทะเลหญ้า) ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

เดือน ๑ (อ้าย) บุญข้าวเม่า, บุญพระเข้ากรรม
เดือน ๒ (ยี่) บุญข้าวหลาม, บุญสู่ขวัญข้าว
เดือน ๓ บุญกำฟ้า, บุญข้าวจี่ เผาข้าวหลาม, บุญวันมาฆบูชา, บุญเลี้ยงของรักษาบรรพบุรุษไทยพวน (ลงข่วงเลี้ยงฟ้อนแถน,ท้าวชมพู)
เดือน ๔ บุญบวชนาค, ขึ้นบ้านใหม่, บุญแต่งงาน
เดือน ๕ บุญสงกรานต์, บุญสรงน้ำพระ, บุญสูตรเสื้อสูตรผ้า, บุญชักกระดูกบรรพบุรุษ
เดือน ๖ บุญวันวิสาขบูชา,บุญบวงสรวงปิดทองขอพรพระเจ้าใหญ่ ปิยะธรรมนรสีห์ ปากแดง, บุญเลี้ยงหอหลักบ้าน (ญาพ่อเจ้าสนั่น-ญาแม่เจ้าคำเผือ สัมปันโน)
เดือน ๗ บุญทำบุญกลางหมู่บ้าน บุญเสียเคราะห์หมู่บ้าน
เดือน ๘ บุญวันอาสาฬหบูชา, บุญเข้าพรรษา
เดือน ๙ บุญสราทพวน, บุญห่อข้าว กำเกียง ห่อข้าวดำดิน, บุญกระยาสราท
เดือน ๑๐ บุญแหวนต้นทาน,บุญสลากภัตรไทยพวน
เดือน ๑๑ บุญออกพรรษา, บุญกวนข้าวทิพย์, บุญตักบาตรเทโว, บุญทอดกฐิน
เดือน ๑๒ บุญเส่อกระจาด เทศน์มหาชาติไทยพวน, บุญลอยกระทง, บุญเลี้ยงหอหลักบ้าน (ญาพ่อเจ้าสนั่น-ญาแม่เจ้าคำเผือ สัมปันโน)

สนับสนุน โดย….
อาศรมเฮือนธรรม ศิลป์ไทยพวน

Tags : , , , , ,
Leave Comment