มองการณ์ไกลด้วยสายตาที่แหลมคม

05/10/2018 Admin

เจ้าของกิจการใหญ่ๆ ที่ประสบความสำเร็จ มักจะไม่หยุดนิ่งสนใจแต่ธุรกิจการค้าของตัวเองเท่านั้น

แต่จะคอยค้นคว้าศึกษามุมมองใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับกิจการของตัวเอง โดยการติดตามข่าวสาร วิเคราะห์ และคาดเดาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน และได้นำมาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการของตัวเองว่าควรจะดำเนินการไปในทิศทางใด

ชาวจีนที่ประสบความสำเร็จในกิจการค้าขายของตนส่วนใหญ่ จะขยายกิจการค้าขายของตัวเองไปยังประเทศต่างๆ หรือในพื้นที่ใกล้เคียงที่ตนอยู่อาศัย เพื่อที่กิจการจะได้เจริญเติบโต มากยิ่งขึ้นไม่หยุดอยู่กับที่ และเจ้าของกิจการชาวจีนเหล่านี้ก็มักจะประสบความสำเร็จอยู่เสมอในการขยายกิจการของตัวเองไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นตัวอย่างของการมองการณ์ไกลทางธุรกิจที่ดี

 

การไม่ขยับขยายธุรากิจให้กว้างขวางก็จะทำให้กิจการไม่ไปถึงใหนและย่ำอยู่กับที่

ซึ่งบางครั้งการมองการณ์ไกลแบบนี้ก็ฌจำเป็นต้องอาศัยความเสี่ยงบ้าง เพื่อที่จะรู้ว่ากิจการจะไปได้ไกลแค่ใหน ซึ่งชาวจีนเป็นนักเสี่ยงดชคที่มักจะโชคดีเสมอ เพราะไม่ว่าจะขยายกิจการไปในที่แห่งใดก็มักจะประสบความสำเร็จเสมอ

 

ชาวจีนมักจะมองการ์ไกลในการขยายตลาดสินค้าของตัวเอง อีกทั้งการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลสำคัญในแวดวงต่างๆ และชอบที่จะพัฒนาความสามารถของตัวเองในด้านต่างๆ เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา เพื่อติดต่อกับชาวต่างชาติ ด้านกลยุทธิ์การตลาดที่ต้องรับมือกับคู่แข่ง ปรับปรุงค้นคว้าทดลองสินค้าของตัวเองให้มีคุณภาพสูงสุดเพื่อเป็นที่ถูกใจของลูกค้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นการมองการณ์ไกลด้วยสายตาที่แหลมคมที่ไม่เคยหยุดนิ่งของชาวจีนทั้งสิ้น

 

“ถ้าไม่มองการณ์ไกลไว้บ้าง ก็คงจะไม่มีกำลังใจ ที่จะไปให้ถึง เป้าหมาย ที่ตั้งใจไว้”

Tags : , , , , , , ,
Leave Comment