ภาพเขียนประวัติศาสตร์สีฝุ่นรูปเรือไฟ3ลำ

10/04/2019 Admin

ฝีพระหัตถ์”กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”
ทีคอสองหอสวดมนต์วัดมณีวรรณ(2450)

ประวัติพระอธิการสนธ์(เหล็กเรืองฤทธิ์)
เจ้าอาวาสรูปที่6เกิดพ.ศ.2433เป็นชาวตลาดแก้ว
(วัดบ้านด่าน)..แถวโรงสีวังตาเพชร(วัดขุนไกร)
เข้าเรียนปริยัติธรรมที่วัดจางวางดิษฐ์
ปัจจุบันคือวัดดิสสานุการาม..กทม.
มีฝีมือทางช่างก่อสร้างและะจิตรกรรม

จากข้อมูลบอกเล่าตามบันทึกของวัด
โดยนายหลี อิสสะอาด(หลานหลวงพ่อสนธิ์)

“ขณะที่พระอธิการสนธิ์เจ้าอาวาส
กำลังเขียนภาพไม้บนคอสองนั้น
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้เสด็จโดยเรือติดธงครุฑทอง
ไปวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาท

 

เมื่อเสด็จกลับได้มาถึงหน้าวัดมณีวรรณ
เวลาเย็นจึงได้จอดพักแรมอยู่หนึ่งคืน
รุ่งขึ้นบ่าวได้กราบทูลว่าได้ขึ้นไปชมวัดมณีวรรณ
มีพระกำลังเขียนรูปไม้กระดานคอสอง

ท่านจึงเสด็จขึ้นไปเยี่ยมชมวัด
และไดัพบกับพระอาจารย์สนธิ์
จึงได้ถามว่าได้เรียนวิชาช่างมาจากที่ไหน
ท่านตอบว่าเรียนมาจากสมภารห้อยวัดจางวางดิศ
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงยินดีมาก
ที่ได้มีโอกาสพบช่างที่เป็นศิษย์อาจารย์เดียวกัน
ถึงกับมีรับสั่งว่าหากรู้ตั้งแต่เมื่อวาน
คงจะได้คุยกันจนไม่ได้นอน”

แล้วท่านได้ช่วยเขียนภาพที่ไม้คอสองด้วย1ภาพ
เป็นภาพเรือกำปั่นไฟ3ลำใช้เวลาเขียน1วัน
รวมทั้งได้นำอัฐบริขารมาถวายมีกุ้งหวาน
กุ้งเค็มอยู่หลายถาด(นายหลี อิสสะอาด
หลานหลวงพ่อเป็นผู้เล่าเสียชีวิตแล้ว)

เป็นที่ทราบกันว่าท่านกรมหลวงชุมพรฯมีฝีมือทางวาดภาพ
ได้วาดลักษณะเดียวกันนี้ที่วัดมะขามเฒ่าด้วย
…ปัจจุบัน..ภาพวาดสีฝุ่นชุดนี้.
พระมหาจรัลเจ้าอาวาสเห็นว่าอยู่สูงมากไป
ได้ปรับย้ายจากคอสองลดลงมาหนึ่งเท่า

 

ส่วนภาพวาด”เรือกำปั่นสามลำ”นั้น..
เป็นภาพที่แทรกแปลกกว่าภาพอื่นเพียงภาพเดียว
ในจำนวน21ภาพของเรื่องพุทธประวัติ
แต่ค่อนข้างจะชมความงามของภาพประวัติศาสตร์นี้ได้ยาก
เนื่องจากอยู่คอสองผนังด้านในหอสวดมนต์

คงอีกไม่นานภาพประวัติศาสตร์เหล่านี้
ก็จะจางหายไปกับกาลเวลา
รีบไปดูให้เห็นกับตาตัวเองกันเถิดครับ
วัดมณีวรรณ อ.บางปลาม้า
ฝั่งเดียวกับที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า
วัดห่างจากที่ว่าการอำเภอ300เมตรเท่านั้น

ขอบพระคุณข้อมูล
พระมหาจรัล เจ้าอาวาสวัดมณีวรรรณ
คุณยายสวย มาลีอายุ82ปีหลานหลวงพ่อสนธิ์
ดร.สุรพง มาลี”ประวัติชุมชนวัดมณีวรรณ”.2556

 

Tags : , , , , ,
Leave Comment