พระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน ความงดงามและความน่าอัศจรรย์

02/10/2018 Admin

พระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน ความงดงามและความน่าอัศจรรย์

คนเกิดวันอังคาร กราบไหว้พระพุทธรูปปางนี้จะได้ดีมาก

พระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน เป็นพุทธรูปปางหนึ่ง ซึ่งเราๆ ท่านๆ ต่างมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ในสยามประเทศ หรือประเทศไทย เราจะพบว่ามีหลายๆ วัดสร้างพระพุทธรูปปางนี้ได้อย่างงดงาม และหลายๆ คนต่างพูดตรงกัน เมื่อได้กราบไหว้ หลวงพ่อพระนอน แล้วจะมีความสบายอย่างน่าอัศจรรย์ คนไทยยังมีความเชื่อว่า พระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน เป็นพระพุทธรูปประจำวันของคนเกิดวันอังคาร แต่สำหรับผมกลับเห็นแตกต่างกับคนทั่วไป คนที่เกิดจะเป็นวันอะไรก็ตาม สามารถกราบไหว้พระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนได้เช่นกัน

พระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน ความงดงามและความน่าอัศจรรย์

สำหรับประวัติความเป็นมาของพระพุทธปางไสยาสน์ ลักษณะพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยบถนอนตะแคงขวา พระบาททั้งสองข้างซ้อนทับเสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาตั้งขึ้นรับพระเศียร และมีพระเขนย (หมอน) รองรับ บางแบบพระเขนยวางอยู่ใต้พระกัจฉะ (รักแร้) สมัยพระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ วัดเชตวัน ในพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นอสุรินทราหูจอมอสูร ซึ่งสำคัญว่ามีร่างโตใหญ่กว่าพระพุทธเจ้า จึงไม่ยอมแสดงความอ่อนน้อม พระพุทธองค์ทรงประสงค์จะลดทิฐิจองอสูร จอมอสูรจึงทรงเนรมิตกายให้ใหญ่โตกว่าจอมอสูร จอมอสูรจึงละทิฐิ ยอมอ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์

พระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน ความงดงามและความน่าอัศจรรย์

บมสวดมนต์บูชาพระประจำวันอังคาร

“ยัสสานุสสะระเณนาปิ อัน ตะลิก เขปิ ปาณิโน ปะติ ฎฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา คะณะนานะจะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะเห ฯ” (สวดวันละ ๘ จบ จะมีความรุ่งเรืองและความสุขสวัสดีตลอดไป)

ความเชื่อในเรื่องของพระประจำวันเกิดไม่มีหลักฐานปรากฏว่าเกิดขึ้นเมื่อใด หรือสมัยใดและมีความถูกต้องหรือไม่ ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณ

Tags : , , , , , , , ,
Leave Comment