พระครูถาวรวิริยคุณ (หลวงพ่อคง)เจ้าอาวาสวัดเขากลิ้ง ได้มรณภาพอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

10/01/2019 Admin

 

คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ได้สูญเสียพระเถระ
พระสังฆาธิการ อีกหนึ่งรูป

 

๏พระครูถาวรวิริยคุณ (หลวงพ่อคง)๏….
เจ้าอาวาสวัดเขากลิ้ง ได้มรณภาพอย่างสงบ
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

๏กำหนดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง๏

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

แจ้งข่าวสารโดย สำนักงานเจ้าคณะอำเภอแก่งกระจาน

…งดใช้คำอาลัยว่า สาธุ…

ขอน้อมส่งหลวงพ่อคง วัดเขากลิ้ง (พระครูถาวรวิริยคุณ) พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ได้รับการยกย่องจากลูกศิษย์และผู้ศรัทธาว่าเปรียบเสมือน เทพเจ้าแห่งแก่งกระจาน สู่พระนิพพาน ศิริอายุ 96 ปี 54 พรรษา ท่านเกิดวันพุธที่ 19 กันยายน 2466 และละสังขารวันพุธที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 21:45 น.

Tags : , , , ,
Leave Comment