ต้นทานาคาของพม่าคือต้นอะไรของไทย

24/06/2019 Admin

ไทยเรียกว่าต้นกระแจะ ในพม่าปลูกมากแถบภาคเหนือ แถวมณฑลสะกายง์ (ชเวโบมีชื่อเสียงที่สุด) และมณฑลมัณฑเลย์ เป็นไม้ยืนต้นพุ่มขนาดกลาง กิ่งมีหนาม ใช้เปลือกฝนเป็นเครื่องประทินผิวทะนาคามีทั้งต้นตัวผู้ และต้นตัวเมีย สังเกตได้ที่ใบและการออกผล ถ้าใบใหญ่คือ “อะโพ” (ตัวผู้) ถ้าใบเล็กและมีผลก็เป็น “อะม่ะ” (ตัวเมีย) ทะนาคา ทั้งอะม่ะและอะโพ สามารถใช้เป็นเครื่องประทินผิวได้ทั้งคู่

ที่ปลูกทะนาคาในพม่ายังมีอีกหลายพื้นที่ แต่ละพื้นที่ก็ให้สีและมีคุณสมบัติต่างกัน เช่น ฉิ่งมะต่าวง์-ทะนาคา ที่เมืองปะโค๊ะกู มณฑลมะเกว จะให้แป้งสีเหลือง ส่วนทะนาคา เมืองชเวโบ ของมณฑลสะกายง์จะให้แป้งสีเหลืองนวล

ถามว่าอย่างไหนชาวพม่าชอบ เพื่อนชาวพม่าบอกว่า พวกย่างกุ้งและพวกในเมืองจะชอบสีขาว ส่วนชาวนาชาวไร่ชอบสีเหลืองมากกว่าเพราะเขาว่ามันกันแดดได้ดีกว่า

Tags : , , , ,
Leave Comment