ดูดวง ทำนายฝัน เลขเด็ด เลขมงคล หมวด (ฑ) ฝันเห็น ฑาก ฑาหก ฑาหะ

03/06/2019 Admin

ทำนายฝัน หมวด ฑ

ดูดวงความฝัน หมวด ฑ การนำความฝันมาตีความหาตัวเลขนำโชค เพื่อให้ได้มาซึ่งโชคลาภ วาสนา ความร่ำรวย ความรุ่งเรืองของชีวิต มีความสุขความสมปรารถนา

การแสดงออกในความฝันก็คือความนึกคดิ ความรู้สึก และเหตุการณ์การณ์ต่างๆ ในขณะที่เราหลับอยู่ คนเราก็มักจะฝันกันคืนละสองครั้งแต่ก็มีเป็นบางคนเท่านั้นที่จะจดจำความฝันของตัวเองได้ ในความฝันเราก็สามารถใช้ในการ ทำนายฝัน เหตุการณ์ล่วงหน้า ความฝัน ความเชื่อ ความร่ำรวยใชีวิต ทำนายความฝัน หมวด ( ฑ ) ทั้ง 3 ความฝันวันนี้จะมีความฝันอะไรบ้าง ไปดูได้ได้เลย

ดูดวง ทำนายฝัน เลขเด็ด เลขมงคล หมวด (ฑ) ฝันเห็น ฑาก ฑาหก ฑาหะ

ปัจจุบันมีคำที่ขึ้นต้นด้วย อยู่น้อยคำ ต่างเป็นคำโบราณ ที่ไม่มีใช้ในปัจจุบัน นอกเหนือจากนั้นใช้ประกอบกับคำที่มาจาก ภาษาบาลีสันสกฤต เมื่อเป็นเช่นนี้ คำที่สัมพันธ์กับความฝันซึ่งพออนุโลมได้ก็คือ คำว่า ฑาก, ฑาหก, ฑาหะ

ทำนายฝัน ฝันเห็น ฑาก (ผักดอง หรือเมี่ยง)

ครอบครัวที่จืดชืดจืดจางต่อกัน ไม่เข้าใจกัน เคยแตกแยกกันไปคนละทิศละทาง จะกลับมาสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน เข้าใจกัน เลขมงคล 444, 081, 592, 66, 280, 56, 78

 

ทำนายฝัน ฝันเห็น ฑาหก (ผู้เผา)

ในที่นี้โดยนัยยะ หมายถึงคนลอบวางเพลิง ซึ่งไฟคือสิ่งร้อน แม้แต่ในฝันยังสามารถเผาผลาญความรู้สึก อารมณ์ และจิตใจ จึงทำให้พบกับ เรื่องรุ่มร้อนไม่สบายใจ เลขมงคล 38, 365, 899, 223, 70, 23, 00

 

ทำนายฝัน ฝันเห็น ฑาหะ (ความร้อนจากเปลวไฟ)

ระวังการลุ่มหลงในกาม ตัณหา ราคะ ที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากตาที่มากระทบให้เห็นภาพที่เย้ายวน กลิ่นหอมยั่วยวนกิเลส และกำหนัด เหล่านี้เสมือนความร้อนที่จะแผดเผาตนเองให้มอดไหม้ เลขมงคล 335, 67, 325, 540, 58, 777

Tags : , , , , , , , ,
Leave Comment