ดูดวงผู้หญิง คำทำนายหน้าผาก ลักษณะหน้าผากผู้หญิง ทายนิสัยหน้าผาก

20/09/2018 Admin

ดูดวงผู้หญิง คำทำนายหน้าผาก ลักษณะหน้าผากผู้หญิง ทายนิสัยหน้าผาก

คำทำนายลักษณะหน้าผาก หน้าผากของผู้หญิง

หน้าผากของเรามักจะมีความแตกต่างกันไป ทั้งชายและหญิง รวมทั้งความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนาน ทั้งเรื่อง โชคชะตา การเงิน การงาน เรื่องของความรัก วันนี้ casahot98 พาทุกท่านมารู้จักความเชื่อเรื่องลักษณะหน้าผากของผู้หญิง เรื่องของนิสัย ในแต่คน ว่ามีลักษณะเป็นเช่นใดบ้าง

หญิงใด หน้าผากบาง

หรือที่เรียกว่า หน้าผากล้าน และถ้าคิ้วบาง หรือเป็นไฝในดาวตาด้วยแล้วจะเป็นคนอาภัพ ได้สามีก็แพ้สามี หรือเรียกง่ายๆ ว่าหญิงแพ้ผัว

หญิงใด หน้าผากลาด

เป็นเครื่องหมายแสดงว่าเป็นที่มีนิสัยครึ่งโง่ ครึ่งหยิ่งจองหอง เป็นคนเนรคุณคน ชอบยกตนข่มท่าย ใฝ่สูง ถือยศถือศักดิ์โดยไม่คิดถึงฐานะและความเป็นอยู่ของตนเอง ถ้าได้สามีจะทรยศต่อสามี ไม่มีใครปรารถนาจะสมาคมด้วย เพราะชอบประพฤติตนแต่ในทางที่ต่ำช้าเลวทราม

หญิงใด หน้าผากงอก

เป็นเครื่องหมายแสดงว่า เป็นคนมีวาสนา มีความคิดสุขุม มีนิสัยโอบอ้อมอารี ฉลาดรอบคอบ ทำการใดมักทำด้วยความตั้งใจจริง ไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก หญิงเช่นนี้จะเป็นที่รักใคร่ของสามี และเป็นที่นับหน้าถือตาแก่คนทั่วไป

ดูดวงผู้หญิง คำทำนายหน้าผาก ลักษณะหน้าผากผู้หญิง ทายนิสัยหน้าผาก

หญิงใด หน้าผากล้านกว้าง

แลคิ้วก็มีลักษณะดั่งคิ้วช้าง แลเป็นไฝที่นัยน์ตาหรือแถวใต้คาง เป็นเครื่องหมายแสดงว่า เป็นหญิงที่รู้การปรนนิบัติสามี เป็นแม่ศรีเรือนดีแต่มักจะเลี้ยงลูกยาก

หญิงใด หน้าผากแคบและสั้น

เป็นเครื่องหมายแสดงว่า เป็นคนเจ้าทิฐิ มุมานะ แต่ขาดสติปัญญาใจคอดี สุภาพอ่อนโยน เมื่อได้พูดหรือทำการใด มักจะกระทำให้สำเร็จให้จงได้ แม้จะมีใครคัดค้านอย่างไรก็ไม่ฟังเสียง

หญิงใด หน้ายากย่น และสั้น

เป็นเครื่องหมายแสดงว่า เป็นคนช่างคิดช่างตรอง ทำการใดรอบคอบมุ่งแต่สิ่งที่มีประโยชน์ใหญ่ยิ่ง มักคิดฝันอะไรเงียบๆ และไกลๆ

 

ดูดวงผู้หญิง คำทำนายหน้าผาก ลักษณะหน้าผากผู้หญิง ทายนิสัยหน้าผาก

หญิงใด หน้าผากสูง

เป็นเครื่องหมายแสดงว่าเป็นคนที่ใฝ่ความรู้ รักทางวิชาการต่างๆ เป็นคนอารมณ์เย็น สุภาพอ่อนโยน พูดจาไพเราะ มีความคิดรอบคอบสุขุมชอบสมาคมกับคนชั้นเดียวกับตน ถ้าได้สามี จะเป็นที่สุดรักสุดบูชาของสามี อนาคตจะมีแต่ความราบรื่น และเจริญรุ่งเรือง

หญิงใด หน้าผากกลมเกลี้ยง

เป็นเครื่องหมายแสดงว่า เป็นคนอาภัพวาสนา มีความฉลาดน้อย มักเชื่อคนง่าย อนาคตไม่ใคร่จะสูงส่ง หากินไม่ทันเพื่อนฝูง และถ้าตะโพกรวบด้วยแล้ว จะไม่เป็นที่พึงใจของชายเลย ชีวิตภายหน้าค่อนข้างจะลำบาก ไม่เป็นที่เสน่หาของใคร

หญิง ใดหน้าผากกว้าง

เป็นเครื่องหมายแสดงว่า เป็นคนมีวาสนาสูง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความคิดรอบคอบสุขุม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีต่อคนทุกชั้น มักเป็นที่รักใคร่ และยกย่องสรรเสริญของคนทั่วไปอนาคตภายหน้าจะเจริญรุ่งเรือง ถ้าได้สามี สามีจะเป็นเจ้าคนนายคน มีคนเคารพ นับหน้าถือตา สามรจะรักใคร่ดังดวงใจ

Tags : , , , , , , ,
Leave Comment