ดวง ทำนายฝัน เลขเด็ด เลขมงคล หมวด (ข) ฝันเห็น เขียนหนังสือ แข่งมอเตอร์ไซค์ โขลงช้าง ไข่

23/12/2018 Admin

ดูดวงความฝัน หมวด ข คำทำนายที่มีไว้มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณ

สังคมไทยเป็นสังคมพหุความเชื่อ มีความหลากหลายทางด้านศาสนา ดังปรากฎความเชื่อในเรื่อง วิญญาณ สิ่งเร้นลับ รวมถึงเรื่องของความฝัน ซึ่งการฝันแต่ละเรื่องมีการทำนายฝันที่แตกต่างกันไป ใครมีฝันเห็นเรื่องราวอะไรกันบ้าง ไป ดูดวงทำนาย ทำนายฝัน ในหมวด (ข) ดังนี้

ดวง ทำนายฝัน เลขเด็ด เลขมงคล หมวด (ข) ฝันเห็น เขียนหนังสือ แข่งมอเตอร์ไซค์ โขลงช้าง ไข่

ทำนายฝัน ฝันเห็น  เขียนหนังสือ ชีวิตกำลังจะสมบูรณ์พร้อม แต่จะต้องทำงานหนัก เกี่ยวกับการให้ความรู้แก่บุคคลอื่น ๆ
เลขมงคล 232, 443, 775, 447, 38

ดวง ทำนายฝัน เลขเด็ด เลขมงคล หมวด (ข) ฝันเห็น เขียนหนังสือ แข่งมอเตอร์ไซค์ โขลงช้าง ไข่

ทำนายฝัน ฝันเห็น  แข่งมอเตอร์ไซค์ ความจริงแล้วในสมัยโบราณยังไม่มี มอเตอร์ไซค์ สิ่งที่เทียบเคียงกับมอเตอร์ไซค์ก็พออนุมานได้ว่าเป็น การแข่งม้า หรือแข่งสัตว์ที่ใช้ความเร็ว หากฝันหรือมีลางบอกเหตุ รวมทั้งมีนิมิตให้เห็นการแข่งมอเตอร์ไซค์ หรือเห็นมอเตอร์ไซค์ในลักษณะเรื่องราวอื่นใด โหราจารย์ท่านถอดคำทำนายแต่โบราณเอาไว้ว่า ให้ระวังอุบัติเหตุจากความประมาทอันมีสาเหตุที่จะทำให้เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ทั้งจากการทำงาน การขับขี่ยวดยานพาหนะ
เลขมงคล 99, 801, 298, 911

ดวง ทำนายฝัน เลขเด็ด เลขมงคล หมวด (ข) ฝันเห็น เขียนหนังสือ แข่งมอเตอร์ไซค์ โขลงช้าง ไข่

ทำนายฝัน ฝันเห็น  โขลงช้าง โชคใหญ่ ๆ หรือโชคสองชั้นกำลังจะมาหาคุณ ควรกระตุ้นให้โชคนั้นมาถึงคุณเร็วขึ้นด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ องค์เทพเทวา ที่รักษาตัวตนของคุณให้แม่นมั่น
เลขมงคล 61, 723, 760, 39

ดวง ทำนายฝัน เลขเด็ด เลขมงคล หมวด (ข) ฝันเห็น เขียนหนังสือ แข่งมอเตอร์ไซค์ โขลงช้าง ไข่

ทำนายฝัน ฝันเห็น  ไข่ หากฝัน หรือมีลางบอกเหตุ รวมทั้งมีนิมิตให้เห็น ไข่ หรือเห็นไปในลักษณะเรื่องราวอื่นใดโหราจารย์ท่านถอดคำทำนายแต่โบราณเอาไว้ว่า ต้องบ่มเพาะวิชาความรู้ให้พร้อมก่อนที่จะลงทุนทำธุรกิจ
เลขมงคล 487, 327, 43

Tags : , , , , , , , ,
Leave Comment