ของขลังแม่นางรุกข์เทวี พญาตะเคียนทอง เนื้อผงตะเคียนพันปี

09/07/2019 Admin

ข้าพเจ้า อาจารย์อาชาเทพ อาจารย์มราวาสศิษย์เชื้อสายเขาอ้อ ครูหมอเฒ่าทุกส้นทุกสาย ในสุวรรณภูมิ ขอท่านทั้งหลายที่ได้รับวัตถุมงคลของทางสำนักสงฆ์ธรรมเจริญและทางสำนักฤาษีคาบสพระเพชรฉลูกัณฑ์ ไปจงรำลึกเสมอเถิดว่ของขลังทุกอย่างย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์ความขลังอยู่ในตัวเท่ากัน

ของขลังนั้นเป็นเสมือนหนึ่งทองคำ อันทองคำนั้นจะมีประโยชน์จะมีคุณค่ก็ด้วยคนที่รู้จักใช้รู้จักประโยชน์ของมันฉันใดก็ดีเครื่องรางวัตถุธาตุที่ทาง ขลังก็ได้ด้วยผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัตินี้สำคัญที่จะสำนักได้จัดสร้างขึ้น ทุกอย่างก็เช่น ทำให้วัตถุธาตุพลังเกิดผล โปรดอยลืมเดียวกัน ทุกบททุกมนต์คาถทุกอักขระ ว่าของดีย่อมไม่มีอยู่ในหมู่โจร ความดีที่มีคุณค่มหาศาล ถ้ารู้จักบูชา ศรัทธา ย่อมคุ้มครองให้ห่างไกลจากอันธพาล หากเชื่อมั่น ก็จะเป็นประโยชน์แก่ทุกทน ครู จะประสงค์ให้เป็นผู้บูชาแล้ววัตถุ มีพลังหมอเฒ่าจอมขมังเวทย์ในอดีตได้กล่าวไว้ มนต์ขลัง ควรประพฤติคนดีให้มีศีลธรรมว่า ความศรัทธเชื่อมั่นก็จะป็นประโยชน์ วาจาสุภาพอ่อนโยนไม่พูดโกหกผกลม ไม่แก่ทุกท่าน ครูหมอเฒ่าจอมขมังเวทย์ใน ผิดลูกเมียใคร ถ้าใครประพฤติตัวดังนี้

ของขลังแม่นางรุกข์เทวี พญาตะเคียนทอง เนื้อผงตะเคียนพันปี
อดีต ได้กล่าวไว้ว่า ความศรัทธาเชื่อมั่น รับรองบูชาของจะขลังมีอำนาจพุทธคุณของผู้ที่บูชา ก็จะทำให้วัตถุธาตุมีพลัง เต็มเปี่ยมอย่างแน่นอนวัตถุมงคลเป็นมหาศาลแล้วย่อมบังเกิดผล แด่ ศาสตร์พลังจิตเป็นความเชื่อ ส่วนบุคคลพระพุทธเจ้าสั่งสอนว่าเชื่ออะไรก็ตามอยู่ ตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบันไม่สามารถพิสูจน์เชื่อให้งมงายต้องพิจรณา ให้มีหตุมีผล ไม่สมารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ วัตถุเสียก่อนแล้วจึงเชื่อ เพราะเครื่องรางของ มงคลมาช่วยเสริมดวงอาจจะไม่สามารถขลัง ทุกอย่าง ย่อมมีควมหมายวัตถุจะ แก้ปัญหาได้ทุกอย่างในชีวิตแต่จะไปเสริม

ดวงให้ดีขึ้นมิฉะนั้นอย่าตั้งความหวังไว้กับ วัตถุมงคลเพียงอย่างเดียวต้องทำบุญและสร้างทานบารมีควบคู่กันไปด้วย แม่นางรุกข์เทวี นางพญาตะเคียนทอง ทำมาจากมวลสารมากกว่าหมื่นพันชนิดเช่น ผงตะเคียนทองพันปี ผงเสาตะเคียนตกน้ำมัน ปี 30 เสาหลักเมือง จ.นครศรีธรรมราช แห่งเมืองจตุคาม ผงขี้นรูปกราบไหว้บูชาตะเคียน76 จังหวัด ผงเสาตะเคียนตะลุงช้างน้ำ ผงตะเคียนทราย แห่งลพบุรี ผงตะเคียนหัวเรือแม่ย่านาง ผสมผสานให้มีฤทธิด้วยคินกายายักษ์แห่งเมืองยะลา ทวดตา ชีหนู โดยโรยด้วยผงแร่ทรัพย์แห่งเมืองกาญจนบุรีคลุกกับผงขี้เถ้าเหล็กน้ำพี้แห่งเมืองอุตรดิตถ์ และนอกจากนั้นได้นำวัตถุเข้าพิธีปลุกเสกประเทศเขมรพม่า ลาว ตามสายอาจารย์อาชาเทพ และหลวงปู่เกษมธรรมสรโณแห่งสำนักสงฆ์ ผู้มีสิณจิตปลุกเสกจนเคลื่อนไหว

คาถาบูชาแม่นางรุกข์เทวี พญาตะเคียนทอง

ตั้งนะโม 3 จบ
โอม แม่นางตะเคียนทอง ชายเห็นชายรัก หญิงเห็นหญิงหลง ลงสู่เคหาลงสู่นาว เงินทองห่อผ้า เอามาให้กู พอแม่สมสู่ รักคู่ทั้งบ้าน ของกูหอมหวาน
ลูกหลานอยากกิน ซื้อหมดซื้อสิ้นทุกๆเวลา อิติมุติ หม่อมแม่มา โอม สวาหะ
สวาโหม นะโมพุทธายะ
อธิษฐานว่าขอให้พระพายจงมาพัด
เอาดวงจิต (ชื่อผู้ที่เราปรารถนา) ให้รัญจวนป่วนจิตปวนปั่นถึงกูอยู่เรือนมิได้ร้องไห้มาหากู/หากใช้ในทางด้านค้าขายให้บอกว่าขอให้หญิงชายทั้งหลายมาซื้อของกู

วิธีบูชา

1) จุดธูป ๙ คอก (ทำครั้งเดียวตอนได้รับวัตถุมงคล)บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางดังนี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวแต่พระภูมิเจ้าที่ ผีปู่ผีย่าผีตา ผียาย ผีเหย้า ผีเรือน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ วันนี้ข้าพเจ้าได้นำแม่นางรุกข์เทวี พญาตะเคียนทองเข้ามาบูชาภายในบ้านเพื่อให้ เข้ามารักษา คุ้มครองให้มีโชคลาภด้าขาย ขอให้พระภูมิเจ้าที่ ผีปู่ ผีตา ผียาย ผีเหย้า ผีเรือน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ เปิดทางให้แม่นางรุกข์เทวี พญาตะเคียนทองเข้ามารักษาอยู่ในบ้านได้สะดวกด้วยเถิด (ตามแต่อธิษฐานใช้ในสิ่งที่ไม่เกินจริง)

2) การตั้งองค์แม่นางรุกข์เทวี พญาตะเคียนทอง ควรตั้งสถานที่ไว้สมควรอาจนำใส่พานตั้งไว้ที่สูงไม่อยู่สูงกว่าพระหรือต่ำติดพื้นดิน (ห้ามตั้งไว้ใดบันได ปลายเท้าทิศตะวันตกห้ามหันหน้าตรงกับประตู

3) การเชิญองค์แม่นางจุดธูป ๕ ดอกแล้วกล่าวดังนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล) (บอกกล่าวท่านครั้งเดียว) ขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานเป็นศิษย์ แห่งองค์พระบรมครฤาษีคาบสหลวงปู่เกษมอาจารย์อาชาเทพขอให้องค์แม่นางรุกข์เทวี พญาตะเคียนทอง เมตตาประทานพรประทานโชคลาภตามสมควรแก่ลูกด้วย

4) หากนำติดตัว ให้อาราธนาตั้งจิตอธิษฐานให้องค์แม่นางรุกข์เทวีฯ ปกปักษ์รักษาข้าพเจ้า แม้ว่ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใด พึงอธิษฐานให้องค์แม่นางช่วยดูแลคุ้มครอง หากปรารถนาเรื่องใด

5) ผู้ใดหมั่นกราบไหว้บูชาหมั่นท่องคาถาทุกเช้าค่ำ เป็นประจำทุกวัน ย่อมเป็นที่รักของเทวดา และผู้คนทั้งหลายทั้งหญิงและชาย เจ้านายผู้ใหญ่ก็รักใคร่หากสวดบูชาคาถาทุกวันจะเป็นการเพิ่มพลังอิทธิฤทธิ์ให้แก่แม่นางรุกข์เทวีพญาตะเคียนทอง เวลาขอโชคลาภจะมีพลังมาก ในเวลาว่างควรตั้งจิตระลึกถึงนางพญาตะเคียนทองให้มากที่สุดจะเป็นผลดีต่อท่านเอง

6) การบนบานขอโชคลาภจุดธูป ๕ ดอก

เครื่องบูชา

(1) ผลไม5 อย่าง(หนึ่งใน 5 ควรมีมะพร้าวอ่อน ผลไม้ไม่จำเป็นต้องเยอะแค่อย่างละ 1 ลูกก็ได้)

(2) ดอกกุหลาบสีชมพู 9 ดอก ไม่มีหนามหรือพวงมาลัย 1 พวง

(3) ขนมไทยโบราณ (ใส่ถาดชุดเล็ก) ควรบนบาน เครื่องหอม ผ้าแพร (แล้วแต่จะบนบาน) ตั้งจิตให้แน่วแน่รำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์ปู่ฤาษีพระเพชรฉลูกัณฑ์ หลวงปู่เกษม รรรมสรโณ ท่านอาจารย์อาชาเทพ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเจ้าของมวลสาร และที่ปกป้องมวลสารแห่งองค์แม่นางรุกข์เทวีพญาตะเคียนทองให้มารับเครื่องบูชา และอธิษฐานขอต่อองค์แม่นางรุกข์เทวีพญาตะเคียนทอง และเมื่อสมประสงค์แล้วทุกครั้งให้ทำบุญตักบาตร หรือถวายสังฆทาน อุทิศผลบุญนั้นให้แก่เทวดาที่รักษาตัวและองค์แม่นางรุกข์เทวี พญาตะเคียนทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเจ้าของมวลสาร และที่ปกป้องรักษามวลสาร ครูบาอาจารย์ทุกๆ พระองค์

7) หานที่มีปัญหาด้านความรักคู่ครองสามีภรรยา ให้เขียนชื่อวัน เดือน ปี เกิดนำแม่นางรุกข์เทวีพญาตะเคียนทองวางทับเสกเป้าด้วยคาถา ๙ จบไว้ใส่ไว้ได้ที่นอนวางทับรูปคนรักจะช่วยหีความรักราบรื่นดียิ่งขึ้น ก่อนนอนให้ว่าคาถาอีก ๓ จบเขาจะรักมิรู้ลืมประกอบกับดวงชะตาและปัญหาคู่ครองที่ไม่ได้โดนคุณไสย สวดบูชาคาถาจนกว่าปัญหาจะเบาบางลง

 

 

Tags : , , , , , , ,
Leave Comment
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.