การอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ในปัจจุบันของวงการสงฆ์ประเทศไทย

27/10/2018 Admin

ในสมัยทุกวันนี้ท่านได้ใช้อยู่วิธีเดียว ก็คือ การอุปสมบท ด้วย วิธีการที่เรียกว่า ญัตติจตุตถกรรมวาจา คือ

การอุปสมบทโดยสงฆ์ ด้วยญัตติที่ 4  ได้แก่ ญัตติแรก จะเป็นการประกาศเพื่อขอญัตติ คือ ความเห็นชอบ จากสงฆ์ และ 3 ญัตติ หลังจะเป็นการขอความเห็นชอบจากสงฆ์ หากมีการคัดค้านแม้เพียงครั้งเดียว ก็ถือว่าบวชไม่ได้

ผู้ที่จะอุปสมบทนั้น จะต้องกล่าวคำขออุปสมบทให้ได้เองอย่างถูกต้อง ชัดถ้อยชัดคำ การออกเสียงไม่ผิดเพี้ยน การออกอักขระชัดเจน ตามพุทธพจน์บาลี

การหัดท่องขานนาคนั้น เพื่อเป็นการให้นาคนั้นได้ฝึกการสวดและเปล่ง  วาจาในการขออุปสมบท เพราะอุปสมบทด้วยวิธีสวดญัตติ ผู้ที่จะอุปสมบท จึงต้องหัดท่องให้ถูกต้อง สำหรับบทท่องขานนาคนั้น ก็มีอยู่ 2 แบบด้วยกันในปัจจุบันนี้

แบบที่1 เรียกว่า การขอบวชแบบ อุกาสะ (ส่วนมากจะไม่ค่อยนิยมใช้ แก็ก็ยังมีใช้อยู่บ้าง)

แบบที่ 2 เรียกว่า การบวชแบบ เอสาหัง (ส่วนมากแล้วจะมาใช้การกล่าวอย่างนี้)

ซึ่งในปัจจุบันนี้ ที่นิยมกันมากก็คือการบวชแบบเอสาหัง

Tags : , , , , , ,
Leave Comment